แนวข้อสอบ นิติกร ฉบับปรับปรุงใหม่ มีทั้งรูปแบบไฟล์ PDF  และรูปเล่มหนังสือ เตรียมสอบ บรรจุเข้าทำงาน สอบบรรจุราชการ มีข้อสอบ พร้อมเฉลย