แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ฉบับปรับปรุงใหม่ มีทั้งรูปแบบไฟล์ PDF (ebook) และรูปเล่มหนังสือ เตรียมสอบ บรรจุเข้าทำงาน มีข้อสอบ พร้อมเฉลย