เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  เป็นคู่มือสำหรับเตรียมสอบบรรจุพนักงาน ราชการ หน่วยงานต่างๆ ที่ประกาศรับสมัคร เนื้อหาอัพเดทตามเกณฑ์การคัดสรรในประกาศ ครบทั้งเนื้อหาที่ใช้สอบ มีตัวอย่างข้อสอบพร้อมเฉลย มีให้เลือกทั้งในรูปแบบไฟล์ PDF และรูปเล่มหนังสือ แบบรับได้เลยหลังแจ้งชำระส่งทาง (LINE,FACE,MAIL)