นายช่างสำรวจ

แนวข้อสอบตำแหน่าง นายช่างสำรวจ มีทั้งรูปแบบไฟล์ PDF  และรูปเล่มหนังสือ สำหรับเตรียมสอบงานราชการ บรรจุเข้าทำงาน มีตัวอย่างข้อสอบ พร้อมเฉลย