นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

แนวข้อสอบตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ปรับปรุงเนื้อหาตามประกาศรับสมัคร มีทั้งรูปแบบไฟล์ PDF (ebook) และรูปเล่มหนังสือ ในเล่มมีทั้งเนื้อหา ข้อสอบ เฉลย ครบจบในเล่มเดียว