นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ

นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ

แนวข้อสอบตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ ฉบับปรับปรุงเนื้อหา ข้อสอบ เฉลย ตามประกาศสอบหน่วยงานราชการ มีทั้งรูปแบบไฟล์ PDF  และหนังสือ