แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
1. ชื่อใดเป็นชื่อของพันธุ์มันสำปะหลัง

ก. ระยอง 2
ข. ระยะอง 12
ค. ระยอง 60
ค. ระยอง 70
ตอบ ข้อ ค ระยอง 60

2. ปทุมมาใช้ส่วนใดในการขยายพันธุ์

ก. เหง้า
ข. ใบ
ค. ก้าน
ง. ลำต้น
ตอบ ก. เหง้า

3. วันก่อตั้งกรมส่งเสริมการเกษตรตรงกับวันที่เท่าใด

ก. วันที่ 1 ตุลาคม 2511
ข. วันที่ 21 ตุลาคม 2510
ค. วันที่ 12 ตุลาคม 2511
ง. วันที่ 25 ตุลาคม 2510
ตอบ ข้อ ข. วันที่ 21 ตุลาคม 2510

4. พิธีแรกนาขวัญตรงกับวันใด

ก.วันอาสาฬหบูชา
ข.วันวิสาขบูชา
ค.วันพืชมงคล
ง. วันเข้าพรรษา
ตอบ ค. วันพืชมงคล

5. วันมอบรางวันเกษตรกรดีเด่นตรงกับวันที่เท่าไรของทุกปี

ก. วันที่ 13 มิถุนายน
ข. วันที่ 13 กรกฎาคม
ค. วันที่ 13 พฤษภาคม
ง. วันที่ 13 กันยายน
ตอบ ข้อ ค. วันที่ 13 พฤษภาคม

6. โรคจู่เกิดจากแมลงใดเป็นสาเหตุ

ก.เพลี้ยไฟ
ข.ไรขาว
ค.หนอนบุ้ง
ง.เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ตอบ ข้อ ง. เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

7. ข้าวพันธุ์ใดต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

ก. ข้าวข้าว กข.
ข. ข้าวหอมมะลิ 105
ค. ข้าวเหนียวดำ
ง. ข้าวข้าวเสาไห้
ตอบ ข้อ ข. ข้าวหอมมะลิ 105

8. โรคตายพรายเป็นโรคที่เกิดในพืชใด

ก.มะม่วง
ข.ข้าว
ค.กล้วย
ง.ข้าวโพด
ตอบ ข้อ ค. กล้วย

9. เงาะขี้ครอกเกิดจากอะไร

ก. อาหารไปเลี้ยงไม่ถึง
ข. การผสมไม่ติดของดอกเงาะ
ค. ลูกเงาะที่ถูกฝนเมื่อตอนยังอ่อน
ง. ลำต้นเงาะขาดน้ำไปเลี้ยงดอก
ตอบ ข้อ ข. การผสมไม่ติดของดอกเงาะ

10. มังคุดมีสารใดที่ทำให้เปลี่ยนเป็นสีม่วง

ก. Antocyanin
ข. Mangosteen
ค. archipelago
ง. Garcinia
ตอบ ข้อ ก. Antocyanin

11. ก่อนส่งออกประเทศไทยใช้วิธีใดในการเก็บรักษาผลผลิต

ก. ใช้วิธีการอบไอน้ำ
ข. ใช้ความร้อน
ค. ใช้แสงแดด
ง. ใช้สารเคมี
ตอบ ข้อ ก. ใช้วิธีการอบไอน้ำ

12. ปัจจุบันใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่เท่าไร

ก. ฉบับที่ 8
ข. ฉบับที่ 9
ค. ฉบับที่ 10
ง. ฉบับที่ 11
ตอบ ข้อ ค. ฉบับที่ 10

13. อธิบดีกรมส่งเสริมปัจจุบันคนที่เท่าไร

ก. คนที่ 11
ข. คนที่ 12
ค. คนที่ 13
ง. คนที่ 14
ตอบ ข้อ ง. คนที่ 14

14. ข้อใดเกิดจากเชื้อรา

ก.โรคหลาว
ข. โรคใบด่าง
ค. โครรากเน่า
ง. โรคใบหงิกหงอ
ตอบ ข้อ ก. โรคหลาว

15. การดักจับ แมลงศัตรูพืชเป็นวิธีการใด

ก. วิธีธรรมชาติ
ข. วิธีกล
ค. วิธีเทคนิค
ง. วิธีนอก
ตอบ ข้อ ข. วิธีกล

16. แมลงชนิดใดออกลูกเป็นตัว

ก. เพลี้ยแป้ง
ข. เพลี้ยอ่อนน
ค. เพลี้ยกระโดด
ง. เพลี้ยไฟ
ตอบ ข้อ ข. เพลี้ยอ่อน

17. แมลงชนิดใดออกลูกเป็นไข่ในถุงไข่

ก. เพลี้ยแป้ง
ข. เพลี้ยอ่อน
ค. เพลี้ยกระโดด
ง. เพลี้ยไฟ
ตอบ ข้อ ก. เพลี้ยแป้ง

18. ข้อใดเป็นเชื้อที่ใช้ควบคุมโรครากเน่า

ก. เชื้อไตรโคเดอมา
ข. เชื้อไวรอยด์
ข. เชื้อ fungi
ง. เชื้อไฟโดพลาสมา
ตอบ ข้อ ก. เชื้อไตรโคเดอมา

19. ข้อใดไม่ใช่สารชีวินทรีย์

ก. ไส้เดือยฝอย
ข. เชื้อ virus NPV
ค. Bacillus thuringiensis
ง. นกกระเรียน
ตอบ ข้อ ง. นกกระเรียน

20. ข้อใดเป็นความหมายของ ตัวห้ำ

ก. สัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าลึก
ข. แมลงที่สัตว์เล็กเป็นอาหาร
ค. แมลงหรือสัตว์ที่กินหญ้าเป็นอาหาร
ง. แมลงหรือสัตว์ที่กินศัตรูพืชเป็นอาหาร
ตอบ ข้อ ง. แมลงหรือสัตว์ที่กินศัตรูพืชเป็นอาหาร

395.00฿585.00฿