ข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล

ข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ฉบับปรับปรุงใหม่ มีทั้งรูปแบบไฟล์ PDF (ebook) และรูปเล่มหนังสือเตรียมสอบ บรรจุเข้าทำงาน มีข้อสอบ พร้อมเฉลย