395.00฿685.00฿
395.00฿585.00฿
395.00฿585.00฿
395.00฿585.00฿
395.00฿685.00฿
395.00฿585.00฿
395.00฿585.00฿

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สพฐ 2566

395.00฿650.00฿
395.00฿650.00฿

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพฐ 2566

395.00฿685.00฿
395.00฿685.00฿

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สพฐ 2566

395.00฿650.00฿