ตรวจเช็คพัสดุ

ขพัสดุจะส่งผ่าน SMS เบอร์ของลูกค้า และจะอัพเดทเข้าระบบ เวลา 17.00-20.00 น.  ของวันถัดไป
กรณีค้นหาไม่พบ สามารถสอบถามผ่านแชทได้เลยครับ (LINE หรือ FB)

กรอกชื่อผู้รับ (บางส่วน) ในช่อง “ค้นหา :” 

ตรวจเช็คพัสดุ

ตรวจเช็คพัสดุ

เลขพัสดุจะส่งผ่าน SMS เบอร์ของลูกค้า และจะอัพเดทเข้าระบบ เวลา 17.00-20.00 น.  ของวันถัดไป
กรณีค้นหาไม่พบ สามารถสอบถามผ่านแชทได้เลยครับ (LINE หรือ FB)

แบบไฟล์ PDF ลูกค้าสามารถรับได้เลยหลังแจ้งชำระ

แบบหนังสือ โดยปกติจะใช้เวลา 1-3 วัน ทำการ
หากค้นหารายชื่อลูกค้า สามารถขอหมายเลข TAX พัสดุได้ ผ่านทางแชทที่สั่งชื้อ

การส่ง-แนวข้อสอบ

แนวข้อสอบ ตำแหน่งต่าง อัพเดทเนื้อหาตามประกาศรับสมัคร ของหน่วยงานราช

PDF

ส่งทางอีเมล์ หรือช่องทางอื่น ได้รับภาย 20 นาที

หนังสือ

ได้รับ 2-3 วันหลังแจ้งชำระ

หนังสือ COD

ได้รับ 2-3 วันหลังแจ้ง ชื่อที่อยู่เบอร์ติดต่อ