นักทรัพยากรบุคคล

หนังสือเตรียมสอบ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล (PDF&หนังสือ)

หนังสือเตรียมสอบ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล รวมเนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลย (รวมข้อสอบออกบ่อย) สำหรับสอบงานราชการหน่วยงานต่างๆ  มีให้เลือกทั้งแบบไฟล์ PDF และหนังสือ อัพเดทเนื้อหาตามเกณฑ์การคัดเลือกตามประกาศรับสมัครรอบนั้นๆ


 • แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมการจัดหางาน 2564

  แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมการจัดหางาน 2564

 • แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2564

  แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2564

 • แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สตง. 2564

  แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สตง. 2564

 • แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมธนารักษ์ 2564

  แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมธนารักษ์ 2564

 • แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2564

  แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2564

 • แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กกต. 2564

  แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กกต. 2564

 • แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 2563

  แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 2563

 • แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมการพัฒนาชุมชน 2563

  แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมการพัฒนาชุมชน 2563

 • แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ 2563

  แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ 2563

 • แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ) 2563

  แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ) 2563

 • แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2563

  แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2563