แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมท่าอากาศยาน

395.00฿605.00฿

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมท่าอากาศยาน อัพเดทใหม่ 2561 ในรูปแบบ PDF และรูปเล่ม

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

มั่นใจ 100 % (ทะเบียนการค้าออนไลน์)

 

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมท่าอากาศยาน

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมท่าอากาศยาน มีทั้งรูปแบบไฟล์ PDF และรูปเล่มหนังสือ (ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ) อัพเดทใหม่ 2561

สารบัญเนื้อหาในเล่ม แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมท่าอากาศยาน

 • ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน
 • ความรู้ทั่วไป ภาค ก. วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ
 • ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
 • แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
 • หลักการบัญชีขั้นต้น
 • แนวข้อสอบหลักการบัญชีขั้นต้น
 • ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
 • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 • ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

รูปแบบการสั่งซื้อ

1. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (ส่งทาง Email ภายใน 30 นาที)
2. แบบเล่มหนังสือ ราคา 585 บาท (ส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)
3. แบบเล่มหนังสือ เก็บเงินปลายทาง ราคา 605 บาท (มีค่าบริการเพิ่ม 20 บาท [585+20=605] ส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)

รูปแบบแนวข้อสอบ

รูปแบบเนื้อหา แนวข้อสอบ และราคา 605

หนังสือฟรีค่าส่ง

สอบถามสั่งชื้อ

คลิกที่รูป หรือ โทร

0910199179

กรมท่าอากาศยาน
กรมท่าอากาศยาน

ตำแหน่งนัก วิชาการเงินและบัญชี หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก (ตามประกาศ) 

(ก) ความรู้ทั่วไป คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน ทดสอบความรู้ความสามารถต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน

– วิชาความสามารถทั่วไป เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล โดยการให้ สรุปความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราวหรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคมหรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐานหรือให้ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล โดยการอย่างอื่น

– วิชาภาษาไทย เป็นการทดสอบความรู้ และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความ และตีความ จากข้อความสั้น ๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคํา กลุ่มคํา ประโยค หรือข้อความสั้น ๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่น

– วิชาภาษาอังกฤษ เป็นการทดสอบเพื่อวัดความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน และ ความเข้าใจสาระสําคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น…..(ดูเพิ่มเติมในประกาศ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี บรรจุครั้งแรก จำนวน 6 อัตรา ปฏิบัติงานสังกัดต่างๆ ดังนี้ (ตามประกาศ)

 • กลุ่มตรวจสอบภายใน 1 อัตรา
 • ท่าอากาศยาน นครพนม 1 อัตรา
 • ท่าอากาศยาน นราธิวาส 1 อัตรา
 • ท่าอากาศยาน แม่ฮ่องสอน 1 อัตรา
 • ท่าอากาศยาน อุดรธานี 1 อัตรา
 • ท่าอากาศยาน อุบลราชธานี 1 อัตรา

แนวข้อสอบ ติวสอบบรรจุเข้าทำงานราชการ หน่วยงานรัฐ ประกอบไปด้วยเนื้อหาตามประการศสอบเปิดรับสมัคร  สรุปข้อสอบ พร้อมเฉลย โดยปรับปรุงให้ใหม่ทันสมัย เนื้อหาต่างๆ ทันเหตุการณ์ ครอบคลุม อ่านเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับเตรียมตัวสอบแข่งขันเพื่อบรรจุรับราชการ  สอบเข้าทำงานภาครัฐ เป็นแนวทางในการสอบเข้าบรรจุราชการ หน่วยงานรัฐ (อัพเดทข้อมูลตามประกาศรับสมัคร 2561) ดูแนวข้อสอบตำแหน่งอื่น