แนวข้อสอบ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กรมป่าไม้

395.00฿585.00฿

แนวข้อสอบ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กรมป่าไม้ อัพเดท 2561 แนวข้อสอบในรูปแบบ PDF และรูปเล่ม

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

มั่นใจ 100 % (ทะเบียนการค้าออนไลน์)

 

แนวข้อสอบ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กรมป่าไม้ อัพเดทตามประกาศสอบ 2561

แนวข้อสอบ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กรมป่าไม้ มีทั้งรูปแบบไฟล์ PDF  และรูปเล่มหนังสือ อัพเดทใหม่ 2561 ประกอบไปด้วยเนื้อหาตามประการศสอบของแต่ละหน่วยงานที่เปิดรับสมัคร  สรุปข้อสอบที่ออกบ่อย พร้อมเฉลย โดยผู้ชำนาญการเฉพาะทาง

รายละเอียด เนื้อหา แนวข้อสอบ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กรมป่าไม้

 • ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
 • แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
 • พระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 • แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 • ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และการป้องกันรักษาป่า
 • พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484
 • แนวข้อสอบ พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484
 • พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507
 • แนวข้อสอบ พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507
 • พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535
 • แนวข้อสอบ พรบ.สวนป่า พ.ศ.2535
 • พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545
 • แนวข้อสอบ พรบ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545
 • การวิจัยด้านป่าไม้
 • การส่งเสริมการปลูกป่า
 • การจัดการที่ดินป่าไม้
 • การจัดการป่าชุมชน

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
( เปิดรับสมัครวันที่ 22 มีนาคม 2561 – 17 เมษายน 2561 ) ประกาศรับสมัคร กรมป่าไม้


แนวข้อสอบ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ : เพื่อเตรียมสอบ บรรจุเข้าทำงาน ราชการ หน่วยงานรัฐ  สรุปเนื้อหาสาระสำคัญ ตรงตามประกาศรับสมัคร อัพเดทเนื้อหา ทันสมัย มีข้อสอบ พร้อมเฉลย ให้ทดสอบ ในรูปแบบไฟล์ PDF และรูปเล่ม