Sale!

แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 2563

(1 บทวิจารณ์จากลูกค้า)

395.00฿605.00฿

แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ฉบับปรับปรุง สิงหาคม 2563 (เนื้อหา ข้อสอบ เฉลย และฟรีไฟล์เสียง MP3 การสอบสัมภาษณ์) มีให้เลือกทั้งแบบไฟล์ PDF และหนังสือฟรีค่าส่ง

รูปแบบเนื้อหาแนวข้อสอบ

01. แบบไฟล์ PDF 395 บาท | รับได้เลย (ส่งทางแชท Line,Face,Email)
02. แบบหนังสือ 585 บาท | ฟรีค่าจัดส่ง
03. แบบหนังสือ (ชำระเงินปลายทาง) 605 บาท | แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์ผ่านแชทได้เลยครับ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

LINE : @dokkooon (หรือคลิกที่รูปด้านล่าง)
โทรศัพท์ : 0910199179

มั่นใจ 100 % (ทะเบียนการค้าออนไลน์)

**สั่งได้ตลอด 24 ชม. | ผ่าน Line : @dokkooon หรือ Facebook หรือ ผ่านเว็บ หยิบใส่ตะกร้า

ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 2563

แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ฉบับปรับปรุง สิงหาคม 2563 (เนื้อหา ข้อสอบ เฉลย และฟรีไฟล์เสียง MP3 การสอบสัมภาษณ์) ครบจบในเล่มเดียว คู่มือเตรียมสอบจัดทำเนื้อหาตามประกาศสอบกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 2563 เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น มีให้เลือกทั้งแบบไฟล์ PDF ชำระแล้วรับได้เลย และหนังสือฟรีค่าส่ง สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE ID : @dokkooon

ตัวอย่างเนื้อหานิติกรปฏิบัติการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 2563

– ความรู้เกี่ยวกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
– แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
– สิทธิประโยชน์ สวัสดิการข้าราชการ วินัยข้าราขการ และการรักษาวินัยข้าราชการ
– สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
– แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
– การพัฒนาศักยภาพสตรี
– การส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ
– การส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว
– การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี ผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิด และบุคคลในครอบครัว
– การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว
– การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
– การคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว
– การตรวจสอบ การชดเชยและเยียวยาเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
– การคุ้มครองและพัฒนาอาชีพผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี
– พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539
– แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539
– พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545
– แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545
– พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550
– แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550
– พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558
– แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558
– ความรู้เกี่ยวกับงานนิติกรมและสัญญา งานความรับผิดทางละเมิด ทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครองและงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้ที่ของคมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
– แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
– สรุปพระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
– แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
– สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553
– แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ.2553
– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

คู่มือสอบตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รวบรวมเนื้อหาตามประกาศสอบตามประกาศสอบ ในเล่มประกาศไปด้วย เนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลย และฟรีไฟล์เสียงการเทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน เป็นคู่มือเตรียมสอบบรรจุ มีทั้งในรูปแบบไฟล์ PDF (ปริ้นได้ เปิดอ่านได้) และแบบหนังสือฟรีค่าจัดส่ง

การสมัครกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 2563

 • เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา
 • ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563
 • สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://dwf.thaijobjob.com/
 • ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
 • ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

เงื่อนไขในการขอคืนเงินค่าสินค้า

เงื่อนไขการขอเปลี่ยนคืนสินค้าทางร้านไม่สามารถรับเปลี่ยนคืนสินค้าทุกกรณี ยกเว้นแต่ในกรณีที่ เกิดข้อผิดพลาดที่มาจากทางร้าน เช่น การส่งสินค้าผิด สินค้าชำรุดเสียหายก่อนถึงมือลูกค้า หรือ สารบัญไม่ตรงกับที่เสนอขาย ทางเราจะคืนเงินให้เต็มจำนวนทันที

รายละเอียดเพิ่มเติมหนังสือ

 1. แบบไฟล์ PDF และแบบหนังสือเนื้อหา เหมือนกัน
 2. เก็งข้อสอบ โดยทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์
 3. มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า
 4. เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น อ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย
 5. มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมด้วยเฉลย
 6. ฟรีไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รูปแบบแนวข้อสอบ

รูปแบบเนื้อหา แนวข้อสอบ และราคา 605

หนังสือฟรีค่าส่ง

สอบถามสั่งชื้อ

คลิกที่รูป หรือ โทร

0910199179

ช่องการชำระอื่นๆ

บัญชี นายปริชณ์ สุริยะ

〓 4087993553 ไทยพาณิชย์
〓 4090633303 กรุงไทย
〓 0643262347 กสิกรไทย
〓 020062027568 ออมสิน
〓 0910199179 PromrtPay
〓 0910199179 True wallet

ชำระเงิน

ผ่านพร้อมเพย์ 0910199179

เช็คพัสดุ

ตรวจเช็ค สถานะสินค้าได้

รีวิวลูกค้า

รีวิวลูกค้า #แนวข้อสอบ#

 

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม : E-book (PDF) แนวข้อสอบ หรือ หนังสือ จากร้านเราออกกี่เปอร์เซ็นต์ (%) ?
คำตอบ : เราไม่สามารถระบุเป็นเปอร์เซ็นต์ที่จะออกได้ เพราะเราไม่ใช่ผู้ออกข้อสอบ เราเป็นผู้เก็งข้อสอบทำหนังสือเตรียมสอบไว้ให้สมบูรณ์ อัพเดทตรงตามประกาศสอบที่สุด เพื่อให้ลูกค้าเตรียมอ่านสำหรับการลงสนามสอบ ทุก ๆ สนามของหน่วยงานราชการที่เปิดสอบ

คำถาม : ลูกค้าที่ซื้อ หนังสือ แนวข้อสอบ จากเราไปสอบติดเยอะไหม ?
คำตอบ : เยอะมาก แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าสอบได้กี่คน เพราะลูกค้าที่สั่งซื้อไป บางทีก็ไม่ได้แจ้งรายงานผลสอบกลับมาทุกคน เพื่อความแน่ใจในการสั่งซื้อ สามารถดูรีวิวเพิ่มเติมได้ รีวิวลูกค้า

คำถาม : ชีท E-book (PDF) แนวข้อสอบ หรือ หนังสือ มีวางจำหน่ายตามร้านหนังสือทั่วไปไหม ?
คำตอบ : ไม่มีครับ เราจำหน่ายเฉพาะรูปแบบออนไลน์สั่งได้ผ่านเว็บนี้ เนื่องจากเนื้อหาต้องอัพเดทใหม่ให้ตรงตามประกาศสอบ เราไม่สามารถอัพเดท แล้วนำไปวางขายที่อื่นให้ทันได้

คำถาม : สั่งซื้อ E-book (PDF) หรือ หนังสือ ได้อะไรบ้าง ?
คำตอบ : แถมฟรี ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ได้ทุก ๆ รูปแบบ สามารถกดเข้าไปฟังออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

คำถาม : ถ้าหากเราซื้อไปแล้ว ได้รับเนื้อหาไม่ตรงตามที่ลงเว็ในเว็บไซต์ ทางร้าน จะรับผิดชอบอย่างไร คืนเงินได้ไหม ?
คำตอบ : หาก E-book หรือ PDF และ หนังสือ ที่ลูกค้าสั่งไปเนื้อหาไม่ตรงตามที่ลงไว้ในเว็บไซต์ ทางเรายินดีคืนเงินเต็มจำนวนครับ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 0.5 g
ขนาด 8.3 × 11.3 × 4 cm
รูปแบบ

, ,

แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 2563 จาก 1 รีวิว

 1. parich suriya

  ปรับปรุ่งเนื้อหาตามประกาศสอบ 2563

เพิ่มบทวิจารณ์

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *