แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ปภ. 2562

  • parich suriya นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ปภ. 2562

395.00฿705.00฿

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ปภ. 2562 | แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย รวบรวมเนื้อหาแนวข้อสอบตามประกาศ

01. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท
02. แบบเล่มหนังสือ ราคา 685 บาท ฟรีค่าจัดส่ง
03. แบบเล่มหนังสือ เก็บเงินปลายทาง ราคา 705 บาท (แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์ ผ่านแชทได้เลย)

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

มั่นใจ 100 % (ทะเบียนการค้าออนไลน์)

 

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ปภ. 2562

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ปภ (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) อัพเดท มิถุนายน 2562 เนื้อหาตาม ประกาศรับสมัครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ครบจบในเล่มเดียว มีทั้งในรูปแบบไฟล์ PDF และหนังสือ (เนื้อหาเหมือนกัน)

สารบัญเนื้อหาในเล่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ปภ. (ตรงในเป็นข้อสอบจะมีความว่าแนวข้อสอบนำหน้า) แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย

ความรู้เกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
– พระราชบัญญัติระเบียบข้อราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้อราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ. 2552
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ. 2552
– ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
– แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
– ระเบียบสำนักรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558
– ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์สาธารณภัย การบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยและของโลก
– วิชาภาษาอังกฤษ
– แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
– ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
– ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน การประสานงาน และการบริหารจัดการองค์กร
– แนวข้อสอบการจัดทำแผนงานโครงการ
– ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนยุทธศาสตร์
– กระบวนการจัดทำงบประมาณ
– แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
– นโยบาลรัฐบาล
– ยุทธศาสตร์ชาติ
– พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารรภัย พ.ศ. 2550
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารรภัย พ.ศ. 2550
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562
– แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562
– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

ขอบเขตการหลักสูตรและวิธีสอบ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ปภ.

เกณฑ์การวัด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปภ 62
เกณฑ์การวัด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปภ 62

การรับสมัครสอบ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 137 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัคได้ ตั้งแต่วันที่ 4 – 24 มิถุนายน 2562 ที่เว็บไซต์ https://ddpm.thaijobjob.com/

น้ำหนัก 0.5 g
ขนาด 8.3 × 11.3 × 4 cm
รูปแบบ

, ,

1 review for แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ปภ. 2562

  1. parich suriya

    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ปภ. 2562

เฉพาะลูกค้าที่เข้าสู่ระบบ และเคยซื้อสินค้าชิ้นนี้แล้วเท่านั้น ที่เขียนบทวิจารณ์ได้