แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2562

(1 บทวิจารณ์จากลูกค้า)

395.00฿705.00฿

แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2562 | ทั้งภาค ก และ ข

01. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท
02. แบบเล่มหนังสือ ราคา 685 บาท ฟรีค่าจัดส่ง
03. แบบเล่มหนังสือ เก็บเงินปลายทาง ราคา 705 บาท (แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์ ผ่านแชทได้เลย)

 

สอบถาม/สั่งชื้อ

LINE : @dokkooon (หรือคลิกที่รูป QR-CODE ด้านล่าง)
โทรศัพท์ : 0910199179

มั่นใจ 100 % (ทะเบียนการค้าออนไลน์)

ล้างค่า

รายละเอียดเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2562

แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ท้องถิ่น อปท. อัพเดท 2562 ครบจบในเล่มเดียว ทั้งภาค ก และ ข (เนื้อหา+ข้อสอบ+เฉลย+ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน) คณิตและอังกฤษ เฉลยพร้อมคำอธิบายคำตอบ เนื้อหามีทั้งแบบไฟล์ PDF และเล่มหนังสือฟรีค่าจัดส่ง ใช้เป็นคู่เตรียมสอบบรรจุ ท้องถิ่น 2562

ภาค ก. นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2562

– แนวข้อสอบเฉลยพร้อมวิธีทำ + เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์
– แนวข้อสอบเฉลยพร้อม + เนื้อหาวิชาภาษาไทย
– แนวข้อสอบเฉลยพร้อม + เนื้อหาความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ
– แนวข้อสอบเฉลยพร้อม + เนื้อหาสรุปหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0
– แนวข้อสอบเฉลยพร้อม + เนื้อหาสรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
– แนวข้อสอบเฉลยพร้อม + เนื้อหาสรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560
– แนวข้อสอบเฉลยพร้อม + เนื้อหาสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบเฉลยพร้อม + เนื้อหาสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562
– แนวข้อสอบเฉลยพร้อม + เนื้อหาสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติเทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562
– แนวข้อสอบเฉลยพร้อม + เนื้อหาสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562
– แนวข้อสอบเฉลยพร้อม + เนื้อหาสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 และ 2562
– แนวข้อสอบเฉลยพร้อม + เนื้อหาสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
– แนวข้อสอบเฉลยพร้อม + เนื้อหาสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
– แนวข้อสอบเฉลยพร้อม + เนื้อหาสรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
– แนวข้อสอบเฉลยพร้อม + เนื้อหาสรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– แนวข้อสอบเฉลยพร้อม + เนื้อหาสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
– แนวข้อสอบเฉลยพร้อม + เนื้อหาสรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ภาค ข. นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2562

– ความรู้เกี่ยวกับงานรัฐพิธี และราชพิธี
– การอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
– ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
– มิติและโครงสร้างทางวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงของกระแสวัฒนธรรมโลก
– การพัฒนาเครือข่ายทางวัฒนธรรม

แนวข้อสอบพร้อมเฉลย เป็นคู่มือเตรียมสอบตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2526


เกณฑ์การวัด การคัดเลือกตามประกาศ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อปท. 2562

หลักสูครการวัด ภาค ก ท้องถิ่น 2562
หลักสูครการวัด ภาค ก ท้องถิ่น 2562

ขอบเขตการวัด นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ภาค ก ท้องถิ่น 62

ขอบเขตการวัด นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2562
ขอบเขตการวัด นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2562

 

คู่มือสอบ ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ | อัพเดทเนื้อหาใหม่ 2562 | เนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลย และไฟล์เสียงการเทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน | เหมาะสำหรับผู้มีเวลาน้อย ใช้เป็นคู่มือเตรียมสอบบรรจุ มีทั้งในรูปแบบไฟล์ PDF (ปริ้นได้ เปิดอ่านได้) และแบบหนังสือฟรีค่าส่ง

 

รูปแบบแนวข้อสอบ
หนังสือฟรีค่าจัดส่ง
สอบถามสั่งชื้อ/แจ้งชำระ
LINE : @dokkooon หรือคลิกที่รูป

ช่องการชำระอื่นๆ

บัญชี นายปริชณ์ สุริยะ

4087993553 ไทยพาณิชย์
4090633303 กรุงไทย
0643262347 กสิกรไทย
020062027568 ออมสิน
0910199179 PromrtPay
0910199179 True wallet

ชำระเงิน

ผ่านพร้อมเพย์ 0910199179

เช็คพัสดุ

ตรวจเช็ค สถานะสินค้าได้

รีวิวลูกค้า

รีวิวลูกค้า #แนวข้อสอบ#

แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2562 จาก 1 รีวิว

  1. parich suriya

    อัพเดทใหม่ 62

เพิ่มบทวิจารณ์