Sale!

แนวข้อสอบ นักวิชาการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน 2563

(2 บทวิจารณ์จากลูกค้า)

395.00฿670.00฿

แนวข้อสอบ นักวิชาการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน 2563 เนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลย [แบบไฟล์ PDF395฿ โหลดได้เลย หนังสือฟรีค่าส่ง ชำระปลายทางได้]

รูปแบบเนื้อหาแนวข้อสอบ

01. แบบไฟล์ PDF 395 บาท | รับได้เลย (ส่งทางแชท LINE,Facebook,Email)
02. แบบหนังสือ 650 บาท 
03. แบบหนังสือ (ชำระเงินปลายทาง) 670 บาท | แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์ผ่านแชทได้เลยครับ

**แบบหนังสือ ฟรีค่าจัดส่ง ส่งโดย Flash Express 2-3 วันทำการได้รับ

**สั่งได้ตลอด 24 ชม. | ผ่าน Line : @dokkooon หรือ Facebook หรือ ผ่านเว็บ หยิบใส่ตะกร้า

ล้างค่า

คำอธิบาย

รูปแบบแนวข้อสอบ นักวิชาการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
รูปแบบแนวข้อสอบ นักวิชาการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

แนวข้อสอบ นักวิชาการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน 2563

แนวข้อสอบ นักวิชาการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน อัพเดต พฤศจิกายน 2562 (เนื้อหา ข้อสอบ เฉลย และฟรีไฟล์เสียง MP3 การสอบสัมภาษณ์งานราชการ) เนื้อหาตามประกาศสอบตามประกาศสอบ เนื้อหา กระชับ ตรงประเด็น ครบจบในเล่มเดียว มีให้เลือกทั้งแบบไฟล์ PDF ชำระแล้วรับได้เลย และหนังสือฟรีค่าส่ง สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE ID : @dokkooon

ตัวอย่างเนื้อหา แนวข้อสอบ นักวิชาการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

– ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน

– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2562

– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2562

– สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ.2553

– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ.2553

– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2562

– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2562

– พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

– สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

– แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

– สรุปสาระสำคัญระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ.2544 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

– แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ.2544 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

– สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

– แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

– ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552

– พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

– ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ปรัชญา หลักการ กระบวนการและวิธีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน

– ข้อบังคับกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยจริยธรรมและจรรยาข้าราชการกรมการพัฒนาขุมชน พ.ศ.2559

– ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555

– แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555

– ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ.2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555

– แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555

– ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ.2536 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2539

– แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ.2536 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2539

– ระเบียบกระทรวงพัฒนาชุมชนว่าด้วยการส่งเสริมการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต พ.ศ.2555

– แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงพัฒนาชุมชนว่าด้วยการส่งเสริมการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต พ.ศ.2555

– ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน พ.ศ.2551

– แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน พ.ศ.2551

– ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยการดำเนินงานศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชน พ.ศ.2544

– แนวข้อสอบ ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยการดำเนินงานศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชน พ.ศ.2544

– ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
พ.ศ.2559

– แนวข้อสอบ ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2559

– ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580 ฉบับย่อ)

– สรุปสาระสำคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน

– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

แนวข้อสอบตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน เนื้อหาตามประกาศสอบตามประกาศสอบ ในเล่มประกาศไปด้วย เนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลย และฟรีไฟล์เสียงการเทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน เป็นคู่มือเตรียมสอบบรรจุ มีทั้งในรูปแบบไฟล์ PDF (ปริ้นได้ เปิดอ่านได้) และแบบหนังสือฟรีค่าจัดส่ง

รายละเอียดเพิ่มเติมหนังสือนักวิชาการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

 1. แบบไฟล์ PDF และแบบหนังสือเนื้อหา เหมือนกัน
 2. เก็งข้อสอบ โดยทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์
 3. มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า
 4. เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น อ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย
 5. มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมด้วยเฉลย
 6. ฟรีไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รูปแบบเนื้อหาและราคานักวิชาการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

?แบบไฟล์ PDF 395 บาท | รับได้เลย (ส่งทางแชท Line,Face,Email)
?แบบหนังสือ 650 บาท | ฟรีค่าจัดส่ง
?แบบหนังสือ (ชำระเงินปลายทาง) 670 บาท | แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์ผ่านแชทได้เลยครับ
**แบบหนังสือเลขพัสดุจะส่งของ SMS เบอร์ลูกค้าในวันถัดไป หรือตรวจสอบเลขพัสดุได้ ที่นี้

สั่งชื้อได้ที่
? – สั่งชื้อผ่าน LINE : @dokkooon (มี@ด้านหน้าด้วย)
หรือ คลิกที่นี้ (ชำระผ่านบัตรได้ ชำระแบบโอนผ่านบัญชีได้)
? – สั่งชื้อผ่านระบบ ? เลือกรูปแบบ ? หยิบใส่ตะกร้า ตามขั้นตอนระบบ (ชำระผ่านบัตรได้ ชำระแบบโอนผ่านบัญชีได้)
? – แบบชำระเงินที่ปลายทาง แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์ติดต่อลูกค้า  ผ่านแชทได้เลย

เงื่อนไขในการขอคืนเงินค่าสินค้า

เงื่อนไขการขอเปลี่ยนคืนสินค้าทางร้านไม่สามารถรับเปลี่ยนคืนสินค้าทุกกรณี ยกเว้นแต่ในกรณีที่ เกิดข้อผิดพลาดที่มาจากทางร้าน เช่น การส่งสินค้าผิด สินค้าชำรุดเสียหายก่อนถึงมือลูกค้า หรือ เนื้อหาไม่ตรงตามสารบัญที่เสนอขาย ทางเราจะคืนเงินให้เต็มจำนวนทันที

 


รูปแบบแนวข้อสอบ
รูปแบบราคา แนวข้อสอบ คู๋มือเตรียมสอบงานราขการ ร้านหนังสือดอกคูณ
หนังสือฟรีค่าจัดส่ง
สอบถามสั่งชื้อ/แจ้งชำระ
LINE : @dokkooon หรือคลิกที่รูป

ช่องการชำระอื่นๆ

บัญชี นายปริชณ์ สุริยะ

4087993553 ไทยพาณิชย์
4090633303 กรุงไทย
0643262347 กสิกรไทย
020062027568 ออมสิน
0910199179 PromrtPay
0910199179 True wallet

ชำระเงิน

ผ่านพร้อมเพย์ 0910199179

เช็คพัสดุ

ตรวจเช็ค สถานะสินค้าได้

รีวิวลูกค้า

รีวิวลูกค้า #แนวข้อสอบ#


กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 2563

 • จำนวน 27 อัตรา
 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2563
 • ที่เว็บไซต์ https://cdd.thaijobjob.com
 • ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชน จำนวนตำแหน่งว่าง 21
 • ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวนตำแหน่งว่าง 3
 • ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวนตำแหน่งว่าง 2
 • ตำแหน่ง นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จำนวนตำแหน่งว่าง 1

แนวข้อสอบ นักวิชาการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน 2563 จาก 2 รีวิว

 1. parich suriya

  แนวข้อสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน อัพเดต พฤศจิกายน 2562

 2. verachai

  เนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลย ครบเลย

เฉพาะลูกค้าที่เข้าสู่ระบบ และเคยซื้อสินค้าชิ้นนี้แล้วเท่านั้น ที่เขียนบทวิจารณ์ได้