แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547  

ตัวอย่างแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับทที่ 4) คลิกโหลดได้ตามล่างด้านล่าง

  1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
  2. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2551
  3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2553
  4. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2562

1 thoughts on “แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Leave a Reply