เจ้าพนักงานธุรการ

Showing 1–16 of 52 results

Showing 1–16 of 52 results

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ

แนวข้อสอบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ อัพเดทเนื้อหาตามประกาศรับสมัคร เนื้อหา ข้อสอบ เฉลย ครบจบในเล่มเดียว มีทั้งรูปแบบไฟล์ PDF  และหนังสือฟรีค่าจัดส่ง เป็นคู่มือเตรียมสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ หน่วยงานต่างๆ

ลักษณะงานโดยทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ซึ่งมีลักษณะงาน ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึกย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การสำเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สิน ของทางราชการ การสำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษา เอกสารสำคัญของทางราชการ การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุม และจดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง