สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 40 อัตรา
สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 40 อัตรา

 

สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 40 อัตรา

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน ดังนี้

  1. สอบไล่ได้ความรู้ชั้นเนติบัณฑิตตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา และ
  2. มีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการไต่สวนและวินิจฉัยคดี หรือการให้ความเห็นทางกฎหมาย หรือการดำเนินคดีในชั้นศาล ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการไต่สวน และวินิจฉัยคดี หรือการให้ความเห็นทางกฎหมาย หรือการดำเนินคดีในชั้นศาล ของข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ตำแหน่งสาขากระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัครคือวันที่ 30 สิงหาคม 2564

คู่มือเตรียมสอบ ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช. อัพเดทใหม่สิงหาคม 2564 (เนื้อหา ข้อสอบ เฉลย และฟรีไฟล์เสียง MP3 การสอบสัมภาษณ์งานราชการ) อัปเดตเนื้อหาตามเกณฑ์ในประกาศสอบรับสมัคร ครบจบในเล่มเดียว มีให้เลือกทั้งแบบไฟล์ PDF ชำระแล้วรับได้เลย และหนังสือฟรีค่าส่ง