Posted on

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประกาศรับสมัครสอบ 2564

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประกาศรับสมัครสอบ 2564

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประกาศรับสมัครสอบ 2564

 • รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
 • บรรจุครั้งแรก 103 อัตรา
 • เปิดรับสมัคร 9 กุมภาพันธ์ ถึง 4 มีนาคม พ.ศ. 2564
 • สมัครทางเว็บไซต์ : https://m-culture.thaijobjob.com/
 • ไฟล์ประกาศสอบ
 1. ตำแหน่ง : นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
  เงินเดือน : 15000-16500 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวน : 70 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
 2. ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
  เงินเดือน : 15000-16500 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวน : 25 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
 3. ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
  เงินเดือน : 15000-16500 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวน : 8 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาทางเศรษฐศาสตร์

 

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประกาศรับสมัครสอบ 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประกาศรับสมัครสอบ 2564