Posted on

การเตรียมตัวสอบบรรจุงานราชการ

ร้านหนังสือดอกคูณ

การเตรียมสอบงานราชการ เริ่มต้นจาก..

การเตรียม สอบงานราชการ

เริ่มต้นจากจุดนี้ การลงมือทำ

'let's go together'

การเตรียมตัวสอบถือว่าเป็นหลักสำคัญในการสอบเข้ารับราชการ ผู้สอบสามารถหาเอกสาร เนื้อหา แนวข้อสอบ หนังสือมาเตรียมความพร้อมให้ได้มากที่สุด เพราะการแข่งขันในการสอบแต่ละครั้งค่อนข้างสูงมีจำนวนผู้สมัครเข้าสอบรับงานราชการค่อนข้างมาก หากผู้เข้าไม่สอบไม่มีเวลาอ่านหนังสือ โอกาสในการสอบได้ก็น้อยลง

ระยะเวลาในการเตรียมตัวสอบโดยปกติประมาณ 2-3 เดือน หลังการประกาศรับสมัครสอบออกมา ต้องคอยติดตามข่าวสารประกาศสอบของหน่วยงานราชการว่าออกเกี่ยวกับเรื่องอะไร ให้ดูประกาศรับสมัครในส่วนของวิธีการคัดสรร บางหน่วยงานจะระบุไว้อย่างชัดเจนว่าต้องมีความรู้ในด้านใดบ้าง  เพื่อผู้เตรียมตัวเข้าสอบจะได้อ่านได้แคบลงและเน้นจุดสำคัญได้ถูกต้อง อีกส่วนนึงคือต้องสำรวจข้อสอบในปีก่อนๆ ว่ามีการออกข้อสอบในเนื้อหาส่วนไหนบ้าง

01

ฝึกนิสัยการอ่าน

จุดที่สำคัญคือการเริ่มอ่าน ขั้นแรกคือการคิดที่จะอ่าน : ฝึกนิสัยการอ่านให้เป็นเรื่องปกติ สำหรับคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือก็ต้องฝืนตัวเองให้อ่านหนังสือให้ได้ ต้องค่อยๆ ฝึกวันละนิดไปจาก 1 ชั่วโมง เป็น 2 ชั่วโมง และ 3 ชั่วโมง ตามลำดับทำไปสักพักก็จะชินไปเองและอาจจะยังไม่ต้องอ่านลงลึกแค่อ่านผ่านๆให้เป็นนิสัยก่อนอย่างน้อยตื่นขึ้นมาก็ยังได้อ่าน

02

จักหน่วยงานที่จะสอบให้มากพอ

ควรทำความเข้าเกี่ยวกับหน่วยงานที่สมัครสอบ ข้อมูลเฉพาะของแต่ละหน่วยงานมีความสำคัญควรศึกษาให้ละเอียด เช่น ซื่อเว็บไซต์ ภารกิจหลักขององค์กร อำนาจหน้าที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แนวนโยบาย วิสัยทัศน์ ฯลฯ

03

การสมัครสอบ

การสมัครมีส่วนสำคัญกับลำดับเรียกบรรจุ : การสมัครสอบก็มีส่วนสำคัญซึ่งทุกคนอาจจะมองข้าวส่วนนี้ไป ความสมัครสอบในวันแรกที่เปิดสอบเพราะเราจะได้ลำดับในการสอบที่ดี หากสอบบรรจุได้และเกิดเหตุการณ์คะแนนของผู้เข้าสอบมีคะแนนเท่ากัน ผู้ที่มีลำดับในการสมัครสอบที่ดีกว่าจะถูกเรียกก่อนผู้ที่ลำดับสมัครสอบน้อยกว่า ซี่งถ้าเรารีบสมัครภายในวันแรกเราจะโอกาสที่ดีกว่าคนที่มาสมัครวันท้ายๆ ในกรณีที่คะแนนเท่ากันซึ่งโอกาสที่คะแนนจะเท่ากันมีค่อนข้างมาก เนื่องจากมีผู้สมัครสอบค่อนข้างเยอะอยู่แล้ว

 

“ อดทนอีกนิด เพื่อชีวิตที่ดีกว่า”

ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสําเร็จอยู่ที่นั่น

คุณต้องการอะไร

อดทน 2 เดือนมีได้งานตลอดชีวิต

การจะทำอะไรให้ประสบผลสำเร็จนั้น ย่อมต้องมีราคาที่เราต้องจ่าย เราต้องยอมแลกด้วยความตั้งใจอย่างแท้จริง ทุกๆอย่างนั้นเริ่มที่ตัวเรา การให้กำลังใจกับตัวเองให้ก้าวข้ามผ่านอุปสรรค ฝันฝ่าไปให้ถึงจุดมุ่งหมาย หากเราเกิดความเบื่อหน่าย ขี้เกียจอ่านหนังสือ ท้อแท้กับการอ่าน ให้เรานึกถึงภาพแห่งอนาคต ให้นึกถึงวันที่เราสอบได้ นึกถึงวันที่เราได้รับการบรรจุเข้าราชการ นึกถึงเสื้อผ้าที่เราจะได้สวมใส่ ภาพของครอบครัวของเรามาร่วมแสดงความยินดีกับเรา ภาพของรอยยิ้มลูกของเรา วันนั้นคงจะเป็นวันที่เราภาคภูมิใจมากที่สุด เราต้องหมั่นสร้างกำลังใจให้ตัวเองในทุกๆวัน เพื่อเป็นพลังให้เราดำรงไว้ซึ่งจุดมุ่งหมายอย่างแน่วแน่

‘ความอดทน’

‘ความอดทน’ เป็นสิ่งที่ทุกๆ คนต้องมีในการใช้ชีวิตในแต่ละวัน เราต่างก็ต้องเผชิญกับความอดทนที่แตกต่างกันไป

'ทำให้มากขึ้น'

Play Video
"6 กิจวัตรประจำวันที่จะสร้างความอดทนให้กับคุณ”