รวมแนวข้อสอบ กฎหมาย ก.พ.

รวมแนวข้อสอบ กฎหมาย ก.พ. (พรบ. พรฎ.) ตัวอย่างแนวข้อสอบ กฎมหายสำหรับสอบ ก.พ. พร้อมเฉลย มีแบบทดสอบให้ลองทำ

 

วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี  50 คะแนน ผ่าน  60%

 • พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
 • พ.ร.บ. หลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 • พ.ร.บ. วิธีปฎิบัติราชการทางการปกครอง
 • หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฎิบัติหน้าที่ราชการ
 • เจคติและจริยธรรมข้าราชการ

แนวข้อสอบ ภาค ก. สำนักงาน ก.พ. #ศูนย์รวมคู่มือเตรียมสอบงานราชการ อัปเดตเนื้อหาตามประกาศสอบ เนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลย

 • แนวข้อสอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2565

  แนวข้อสอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2565

 • แนวข้อสอบ สำนักงาน ก.พ. ภาค ก ประจำปี 2564

  แนวข้อสอบ สำนักงาน ก.พ. ภาค ก ประจำปี 2564

 • แนวข้อสอบ ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (กสถ) 2563

  แนวข้อสอบ ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (กสถ) 2563

 • วีดีโอ ติวสอบ กพ ประจำปี พ.ศ. 2562

  วีดีโอ ติวสอบ กพ ประจำปี พ.ศ. 2562