รวมเอกสารแจกฟรี ภาค ก ท้องถิ่น อปท. อบต.

รวมเอกสารแจกฟรี ภาค ก ท้องถิ่น อปท. อบต. โหลดเอกสารแจกฟรี ตามรายการด้านล่างนี้

โหลด 11 พรบ. ฉบับเต็มสำหรับสอบท้องถิ่น แนะนำหนังสือเตรียมสอบท้องถิ่น ตำแหน่งต่าง รวมทั้งภาค ก และ ภาค ข ในเล่มประกอบไปด้วย เนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ