ประกาศรับสมัคร กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2564 | 35 อัตรา 17 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัคร กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2564 | 35 อัตรา 17 ตำแหน่ง
ประกาศรับสมัคร กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2564 | 35 อัตรา 17 ตำแหน่ง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

 • ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
 • ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
 • ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
 • ตำแหน่ง นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง มัณฑนากรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
 • ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา
 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
 • ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
 • ตำแหน่ง นายช่างภาพปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา