บริการของเรา

บริการของเรา

รับดูแลระบบคอมพิวเตอร์

IT Outsource

รับดูแลคอมพิวเตอร์

รับดูแลระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับหน่วยงานราช องค์กร บริษัท ร้านค้า อื่นๆ

รับดูแลระบบเครือข่าย

รับดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ตแบบสาย ไร้สาย ระบบพิจน์ตัวตน อื่นๆ
รับจัดหาอุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์ไอที อุปกรณ์การเรียนการสอน สำหรับหน่วยงานราชการ 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบกล้องวงจรเปิด ระบบร้านอินเตอร์เน็ต

ให้เราดูแลคุณ

รับออกแบบระบบ

รับจัดหาอุปกรณ์สำนักงาน

 ติตตั้งระบบคอมพิวเตอร์

บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ รายเดือน รายปี  หรือรายครั้ง

บริการให้คำปรึกษาด้านเทคนิค

โดยช่างผู้ชำนาญงานที่มีประสบณ์การมากกว่า 10 ปี

ให้เราติดตั้งให้คุณ

รับติดตั้งระบบ รับจัดหาอุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์ไอที สำหรับหน่วยงานราชการ (มหาสารคาม)

ติดตั้ง ระบบอินเตอร์/Authentication/กล้องวงจรปิด

วางระบบ DiskLess สำหรับร้านเกมส์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

our teaching team

นายปริชณ์ สุริยะ

Mr.Parich Suriya

IT - Network Technical

เทคคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

นายช่างคาวี

Mr.Khawee Wantae

IT - Network Technical

IT Network Engineer

นายช่าง อนุกูล

Mr.Anukul B

IT - Network Technical ​

เทคคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ขอบคุณที่ไว้ใจเรา