นโยบายการคืนสินค้า/คืนเงิน

*ทางเรา เปลี่ยน/คืน ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

  1. สินค้ามีสภาพชำรุด เสียหาย
  2. สินค้าส่งผิด ไม่ตรงตามที่สั่งชื้อ (คืนเงินตามจำนวนทันที)
  3. เนื้อหาไม่ตรงสารบัญ