แนวข้อสอบ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ กรมราชทัณฑ์ 2561

(1 บทวิจารณ์จากลูกค้า)

395.00฿605.00฿

แนวข้อสอบ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ กรมราชทัณฑ์ 2561

แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท
แบบเล่มหนังสือ ราคา 585 บาท
แบบเล่มหนังสือ เก็บเงินปลายทาง ราคา 605 บาท

 

สอบถาม/สั่งชื้อ

LINE : @dokkooon (หรือคลิกที่รูป QR-CODE ด้านล่าง)
โทรศัพท์ : 0910199179

มั่นใจ 100 % (ทะเบียนการค้าออนไลน์)

รายละเอียดเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ กรมราชทัณฑ์ 2561

แนวข้อสอบ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ กรมราชทัณฑ์ อัพเดทใหม่ ธ.ค. 2561 รวบรวมเนื้อหา แนวข้อสอบ ตามประกาศรับสมัคร ในรูปแบบไฟล์ PDF และรูปเล่มหนังสือ บริการจัดส่งฟรี

สารบัญ เนื้อหาในเล่มหนังสือ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ กรมราชทัณฑ์

– ความรู้เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
– พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560
– จรรยาบรรณข้าราชการราชทัณฑ์
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชญาและทัณฑวิทยา และกระบวนยุติธรรม
– เหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวกับงานราชทัณฑ์ และนโยบายของกรมราชทัณฑ์
– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

**รายการไหนเป็นข้อสอสอบ จะขึ้นต้นด้วยคำว่า “แนวข้อสอบ” (ข้อสอบพร้อมเฉลย)
**มีสอบวิ่งด้วยครับ ดูเกณฑ์การคัดเลือกตามประกาศด้านล่าง 

ตัวอย่างแนวข้อสอบ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ กรมราชทัณฑ์
ตัวอย่างแนวข้อสอบ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ กรมราชทัณฑ์
ตัวอย่างแนวข้อสอบ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ กรมราชทัณฑ์
ตัวอย่างแนวข้อสอบ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ กรมราชทัณฑ์

รูปแบบแนวข้อสอบ

รูปแบบราคา แนวข้อสอบ คู๋มือเตรียมสอบงานราขการ ร้านหนังสือดอกคูณ

หนังสือฟรีค่าส่ง

ช่องการชำระอื่นๆ

บัญชี นายปริชณ์ สุริยะ

4087993553 ไทยพาณิชย์
4090633303 กรุงไทย
0643262347 กสิกรไทย
020062027568 ออมสิน
0910199179 PromrtPay
0910199179 True wallet

ชำระเงิน

ผ่านพร้อมเพย์ 0910199179

เช็คพัสดุ

ตรวจเช็ค สถานะสินค้าได้

รีวิวลูกค้า

รีวิวลูกค้า #แนวข้อสอบ#

รีวิวผู้สอบผ่าน

รีวิวลูกค้าที่ประสบณ์ความสำเร็จ
รีวิวลูกค้าที่ประสบณ์ความสำเร็จ

เนื้อหาในประกาศ (หน้า 14)

๔. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันฯ 

      กรมราชทัณฑ์ จะดําเนินการสอบโดยการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของ ผู้เข้าสอบแข่งขันฯ โดยหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันฯ แบ่งออกเป็น ๒ ภาค (คะแนนเต็ม ๓๐๐ คะแนน) ดังนี้

      ๔.๑ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)

            ทดสอบความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในตําแหน่งนักวิชาการอบรมและ ฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ โดยวิธีการสอบข้อเขียนตามขอบเขตวิชาที่ใช้ในการสอบ ดังนี้

            (๑) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เฉพาะหมวด ๖ หมวด ๗ หมวด ๘ หมวด ๔ และหมวด ๑๐
            (๒) พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
            (๓) พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ.๒๕๔๒ และจรรยาบรรณข้าราชการราชทัณฑ์
            (๔) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖
(๕) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา และกระบวนการยุติธรรม
            (๖) เหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์ และนโยบายของกรมราชทัณฑ์

     ๔.๒ การสอบวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

            ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ โดยวิธีการทดสอบสมรรถภาพ ของร่างกาย และวิธีการสัมภาษณ์ ดังนี้

           (๑) การทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)

          จะทดสอบสมรรถภาพของร่างกายด้านความแข็งแรงของร่างกาย ความคล่องตัว ความเร็ว ความอดทน โดยให้ผู้สมัครสอบวิ่งเป็นระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร ภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยคะแนน ที่ได้จะให้ลดหลั่นกันลงมาตามลําดับ ทั้งนี้ คะแนนที่ได้รับขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ผู้สมัครสอบวิ่งทําเวลาได้ ดังนี้

             ผู้เข้าสอบวิ่งทําเวลาได้ไม่เกิน ๔ นาที ๒๐ วินาที ได้คะแนน ๕๐ คะแนน
             ผู้เข้าสอบวิ่งทําเวลาได้ไม่เกิน ๕ นาที ได้คะแนน ๔๕ คะแนน
             ผู้เข้าสอบวิ่งทําเวลาได้ไม่เกิน ๕ นาที ๔๐ วินาที ได้คะแนน ๔๐ คะแนน
             ผู้เข้าสอบวิ่งทําเวลาได้ไม่เกิน 5 นาที ๒๐ วินาที ได้คะแนน ๓๕ คะแนน
             ผู้เข้าสอบวิ่งทําเวลาได้ไม่เกิน ๗ นาที ได้คะแนน ๑๕ คะแนน
             ผู้เข้าสอบวิ่งทําเวลาได้เกิน ๗ นาที หรือวิ่งไม่ถึง ๑,๐๐๐ เมตร ตามระยะทางที่กําหนด หรือวิ่งออกนอกลู่วิ่งก่อนครบกําหนดระยะทางได้คะแนน ๐ คะแนน

         (๒) การสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)

ดูประกาศรับสมัครกรมราชทัณฑ์ 2561

 

blank

ดูประกาศรับสมัคร 2561
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับข้าราชการในสังกัด กรมราชทัณฑ์
สมัครออนไลน์ได้ที่ https://correct.thaijobjob.com/ ตั้งแต่ 24 ธันวาคม 2561 – 18 มกราคม 2562

แนวข้อสอบ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ กรมราชทัณฑ์ 2561 จาก 1 รีวิว

  1. admin

    NEW 2561

เพิ่มบทวิจารณ์