ติดตั้งอุปกรณ์

รับติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบกล้องวงจรปิด

ระบบอินเตอร์เน็ต

ระบบกระจ่ายสัญญานอินเตอร์เน็ต ระหว่างอาคาร

ระบบ authen

ระบบพิสูจน์ตัวตน สำหรับหน่วยงาน

ระบบเครือข่าย

ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตทั้งแบบมีสาย และไร้สาย ทั้งภานในอาคารและนอกอาคาร

ระบบกล้องวงจรปิด

ระบบกล้อง CCTV สำหรับหน่วยงาน หมู่บ้าน อาคาร

ระบบคอมพิวเตอร์

ระบบห้องปฏิบัติการ ระบบห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์

ระบบรักษาความปลอดภัย

ระบบสแกนลายนิ้วมือ ระบบแจ้งเตือน

ระบบความเย็น

ระบบความเย็น แอร์สำนักงาน แอร์บ้าน

ส่วนหนึ่งของงานของเรา

บริการและงานของเรา

งานด้านติตตั้งและออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

งานด้านจัดหาอุปกรณ์สำนักงาน สำหรับหน่วยงานราชการ ในเขต มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์

ส่งของ สถาบันการพลศึกษา มหาสารคาม

ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคา

ติดตั้งระบบ ห้องปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม