ตัวอย่างข้อสอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

ตัวอย่างแนวข้อสอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

สรุปแนวข้อสอบจากระเบียบฯ อ่านฉบับเติมได้ที่ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

ช่วยแนะนำแนวข้อสอบเกียวกับ (ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547) ได้ที่คอมเมนต์ (Comment) ด้านล่างครับ.

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

[gview file=”https://dokkooon.com/wp-content/uploads/2019/02/ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ-พ.ศ.-2547.pdf”]

12 thoughts on “ตัวอย่างข้อสอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

ใส่ความเห็น