นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

แนวข้อสอบตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เนื้อหาข้อสอบพร้อมเฉลย อัพเดทตามประกาศสอบหน่วยงานราชการ มีให้เลือกทั้งแบบไฟล์ PDF และรูปเล่มหนังสือ แบบหนังสือฟรีค่าส่ง

{
“@context”: “https://schema.org/”,
“@type”: “Product”,
“@id”: “https://dokkooon.com/ข้อสอบตำแหน่ง/แนวข้อสอบ-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/#product”,
“name”: “แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 【อัพเดทใหม่-ตามประกาศสอบ】”,
“url”: “https://dokkooon.com/ข้อสอบตำแหน่ง/แนวข้อสอบ-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/”,
“description”: “แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เนื้อหาข้อสอบเฉลย【อัพเดทใหม่-ตามประกาศสอบ】มีให้เลือกทั้งแบบไฟล์ PDF และรูปเล่มหนังสือ แบบหนังสือฟรีค่าส่ง”,
“image”: “https://dokkooon.com/wp-content/uploads/2019/11/แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน.jpg”,
“sku”: 9619,
“offers”: [
{
“@type”: “AggregateOffer”,
“lowPrice”: “395.00”,
“highPrice”: “705.00”,
“offerCount”: 3,
“priceCurrency”: “THB”,
“availability”: “http://schema.org/InStock”,
“url”: “https://dokkooon.com/ข้อสอบตำแหน่ง/แนวข้อสอบ-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/”,
“seller”: {
“@type”: “Organization”,
“name”: “ดอกคูณ”,
“url”: “https://dokkooon.com”
}
}
],
“aggregateRating”: {
“@type”: “AggregateRating”,
“ratingValue”: “5.00”,
“reviewCount”: 1
},
“review”: [
{
“@type”: “Review”,
“reviewRating”: {
“@type”: “Rating”,
“ratingValue”: “5”
},
“author”: {
“@type”: “Person”,
“name”: “myty”
},
“reviewBody”: “อัพเดทเนื้อหาตามประกาศสอบของหน่วยงาน”,
“datePublished”: “2019-12-09T01:03:00+07:00”
}
]
}

Showing all 22 results

Showing all 22 results