ข่าวงานราชการ

ประกาศรับสมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ คู่มือเตรียมความพร้อมสอบบรรจุงานราชการไทย

กรมป่าไม้ ประกาศรับสมัครสอบรับราชการ 2564
ข่าวสอบราชการ

กรมป่าไม้ ประกาศรับสมัครสอบรับราชการ 2564

กรมทางหลวงชนบท ประกาศรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 81 อัตรา 2564
ข่าวสอบราชการ

กรมทางหลวงชนบท ประกาศรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 81 อัตรา 2564

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบรับราชการ 2564 จำนวน 200 อัตรา
ข่าวสอบราชการ

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบรับราชการ 2564 จำนวน 200 อัตรา

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ 23 อัตรา
ข่าวสอบราชการ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ 23 อัตรา

กรมการปกครอง ประกาศรับสมัครสอบ เข้ารับราชการ จำนวน 156 อัตรา 2564
ข่าวสอบราชการ

กรมการปกครอง ประกาศรับสมัครสอบ เข้ารับราชการ จำนวน 156 อัตรา 2564

กรมป่าไม้ ประกาศรับสมัครสอบ 52 อัตรา เป็นพนักงานราชการ
ข่าวสอบราชการ

กรมป่าไม้ ประกาศรับสมัครสอบ 52 อัตรา เป็นพนักงานราชการ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป 184 อัตรา ประจำปี 2564
ข่าวสอบราชการ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป 184 อัตรา ประจำปี 2564

กรมท่าอากาศยาน ประกาศรับสมัครสอบ 22 อัตรา ประจำปี 2564
ข่าวสอบราชการ

กรมท่าอากาศยาน ประกาศรับสมัครสอบ 22 อัตรา ประจำปี 2564

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สตง. ประกาศรับสมัครสอบ 2564 
ข่าวสอบราชการ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สตง. ประกาศรับสมัครสอบ 2564 

กรมบัญชีกลาง ประกาศรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 2564
ข่าวสอบราชการ

กรมบัญชีกลาง ประกาศรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 2564

แนวข้อสอบ พรบ. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
แนวข้อสอบพนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พรบ. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศรับสมัครสอบ 2564
ข่าวสอบราชการ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศรับสมัครสอบ 2564

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประกาศรับสมัคร 2564
ข่าวสอบราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประกาศรับสมัคร 2564

ประกาศรับสมัคร กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2564 | 35 อัตรา 17 ตำแหน่ง
ข่าวสอบราชการ

ประกาศรับสมัคร กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2564 | 35 อัตรา 17 ตำแหน่ง

11 พรบ พรฎ ระเบียบ เตรียมสอบท้องถิ่น 2564 | ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
แนวข้อสอบพนักงานราชการ

11 พรบ พรฎ ระเบียบ เตรียมสอบท้องถิ่น 2564 | ดาวน์โหลดฉบับเต็ม

กรมทรัพยากรน้ำ ประกาศรับสมัครสอบ 2564 รับราชการ จำนวน 53 อัตรา
ข่าวสอบราชการ

กรมทรัพยากรน้ำ ประกาศรับสมัครสอบ 2564 รับราชการ จำนวน 53 อัตรา

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประกาศรับสมัครสอบ 2564 จำนวน 30 อัตรา
ข่าวสอบราชการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประกาศรับสมัครสอบ 2564 จำนวน 30 อัตรา

ประกาศรับสมัครสอบ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) 2564
ข่าวสอบราชการ

ประกาศรับสมัครสอบ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) 2564

ประกาศรับสมัครสอบ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 2564
ข่าวสอบราชการ

ประกาศรับสมัครสอบ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 2564

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประกาศสมัคร พนักงานราชการทั่วไป 24 อัตรา 2564
ข่าวสอบราชการ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประกาศสมัคร พนักงานราชการทั่วไป 24 อัตรา 2564

1 2 3

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งราชการ ที่ ก.พ กำหนด