ข่าวงานราชการ

ประกาศรับสมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ คู่มือเตรียมความพร้อมสอบบรรจุงานราชการไทย

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประกาศสมัคร พนักงานราชการทั่วไป 24 อัตรา 2564
ข่าวสอบราชการ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประกาศสมัคร พนักงานราชการทั่วไป 24 อัตรา 2564

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต. ประกาศรับสมัคร 2564
ข่าวสอบราชการ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต. ประกาศรับสมัคร 2564

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประกาศรับสมัครสอบ 2564
ข่าวสอบราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประกาศรับสมัครสอบ 2564

ประกาศสอบรับสมัครสอบ กรมศุลกากร 50 อัตรา ประจำปี 2564
ข่าวสอบราชการ

ประกาศสอบรับสมัครสอบ กรมศุลกากร 50 อัตรา ประจำปี 2564

ข่าวประกาศรับสมัคร ท้องถิ่น 2564
ข่าวสอบราชการ

ข่าวประกาศรับสมัคร ท้องถิ่น 2564

รวมแนวข้อสอบ กฎหมาย ก.พ.
แนวข้อสอบพนักงานราชการ

รวมแนวข้อสอบ กฎหมาย ก.พ.

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ประกาศรับสมัคร 2564
ข่าวสอบราชการ

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ประกาศรับสมัคร 2564

แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แนวข้อสอบพนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศรับสมัคร 2563
ข่าวสอบราชการ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศรับสมัคร 2563

กรมศิลปากร ประกาศรับสมัคร 2563
ข่าวสอบราชการ

กรมศิลปากร ประกาศรับสมัคร 2563

กรมการขนส่งทางบก ประกาศรับสมัคร 2563
ข่าวสอบราชการ

กรมการขนส่งทางบก ประกาศรับสมัคร 2563

กรมชลประทาน ประกาศรับสมัครสอบ 2563
ข่าวสอบราชการ

กรมชลประทาน ประกาศรับสมัครสอบ 2563

กรมสรรพสามิต ประกาศรับสมัครสอบ 2563
ข่าวสอบราชการ

กรมสรรพสามิต ประกาศรับสมัครสอบ 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครสอบ 2563
ข่าวสอบราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครสอบ 2563

ประกาศรับสมัคร กรมบัญชีกลาง 2563
ข่าวสอบราชการ

ประกาศรับสมัคร กรมบัญชีกลาง 2563

ประกาศรับสมัคร กรมการพัฒนาชุมชน 2563
ข่าวสอบราชการ

ประกาศรับสมัคร กรมการพัฒนาชุมชน 2563

ตัวอย่าง แนวข้อสอบ พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
แนวข้อสอบพนักงานราชการ

ตัวอย่าง แนวข้อสอบ พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

แนวข้อสอบ โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ 2563
แนวข้อสอบพนักงานราชการ

แนวข้อสอบ โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ 2563

ตัวอย่างแนวข้อสอบ ข้าราชการ กทม ภาค ก ข
แนวข้อสอบพนักงานราชการ

ตัวอย่างแนวข้อสอบ ข้าราชการ กทม ภาค ก ข

แนวข้อสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สป.มท.)
แนวข้อสอบพนักงานราชการ

แนวข้อสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สป.มท.)

1 2

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งราชการ ที่ ก.พ กำหนด

%d bloggers like this: