ข่าวงานราชการ

ประกาศรับสมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ คู่มือเตรียมความพร้อมสอบบรรจุงานราชการไทย

แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
แนวข้อสอบพนักงานราชการ

แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

แนวข้อสอบ กรมชลประทาน ที่ความรู้เกี่ยวกับหน่วยงาน
แนวข้อสอบพนักงานราชการ

แนวข้อสอบ กรมชลประทาน ที่ความรู้เกี่ยวกับหน่วยงาน

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครสอบราชการ 14 อัตรา 2565
ข่าวสอบราชการ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครสอบราชการ 14 อัตรา 2565

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา 2564
ข่าวสอบราชการ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา 2564

สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 40 อัตรา
ข่าวสอบราชการ

สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 40 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัคร 400 อัตรา 2564
ข่าวสอบราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัคร 400 อัตรา 2564

กรมป่าไม้ ประกาศรับสมัครสอบรับราชการ 2564
ข่าวสอบราชการ

กรมป่าไม้ ประกาศรับสมัครสอบรับราชการ 2564

กรมทางหลวงชนบท ประกาศรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 81 อัตรา 2564
ข่าวสอบราชการ

กรมทางหลวงชนบท ประกาศรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 81 อัตรา 2564

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบรับราชการ 2564 จำนวน 200 อัตรา
ข่าวสอบราชการ

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบรับราชการ 2564 จำนวน 200 อัตรา

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ 23 อัตรา
ข่าวสอบราชการ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ 23 อัตรา

กรมการปกครอง ประกาศรับสมัครสอบ เข้ารับราชการ จำนวน 156 อัตรา 2564
ข่าวสอบราชการ

กรมการปกครอง ประกาศรับสมัครสอบ เข้ารับราชการ จำนวน 156 อัตรา 2564

กรมป่าไม้ ประกาศรับสมัครสอบ 52 อัตรา เป็นพนักงานราชการ
ข่าวสอบราชการ

กรมป่าไม้ ประกาศรับสมัครสอบ 52 อัตรา เป็นพนักงานราชการ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป 184 อัตรา ประจำปี 2564
ข่าวสอบราชการ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป 184 อัตรา ประจำปี 2564

กรมท่าอากาศยาน ประกาศรับสมัครสอบ 22 อัตรา ประจำปี 2564
ข่าวสอบราชการ

กรมท่าอากาศยาน ประกาศรับสมัครสอบ 22 อัตรา ประจำปี 2564

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สตง. ประกาศรับสมัครสอบ 2564 
ข่าวสอบราชการ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สตง. ประกาศรับสมัครสอบ 2564 

กรมบัญชีกลาง ประกาศรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 2564
ข่าวสอบราชการ

กรมบัญชีกลาง ประกาศรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 2564

แนวข้อสอบ พรบ. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
แนวข้อสอบพนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พรบ. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศรับสมัครสอบ 2564
ข่าวสอบราชการ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศรับสมัครสอบ 2564

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประกาศรับสมัคร 2564
ข่าวสอบราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประกาศรับสมัคร 2564

ประกาศรับสมัคร กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2564 | 35 อัตรา 17 ตำแหน่ง
ข่าวสอบราชการ

ประกาศรับสมัคร กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2564 | 35 อัตรา 17 ตำแหน่ง

1 2 3

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งราชการ ที่ ก.พ กำหนด