Posted on

การเตรียมตัวสอบบรรจุงานราชการ

ร้านหนังสือดอกคูณ

การเตรียมตัวสอบบรรจุงานราชการ

การเตรียมตัวสอบถือว่าเป็นหลักสำคัญในการสอบเข้ารับราชการ ผู้สอบสามารถหาเอกสาร เนื้อหา แนวข้อสอบ หนังสือมาเตรียมความพร้อมให้ได้มากที่สุด เพราะการแข่งขันในการสอบแต่ละครั้งค่อนข้างสูงมีจำนวนผู้สมัครเข้าสอบรับงานราชการค่อนข้างมาก หากผู้เข้าไม่สอบไม่มีเวลาอ่านหนังสือ โอกาสในการสอบได้ก็น้อยลง

ระยะเวลาในการเตรียมตัวสอบโดยปกติประมาณ 2-3 เดือน หลังการประกาศรับสมัครสอบออกมา ต้องคอยติดตามข่าวสารประกาศสอบของหน่วยงานราชการว่าออกเกี่ยวกับเรื่องอะไร ให้ดูประกาศรับสมัครในส่วนของวิธีการคัดสรร บางหน่วยงานจะระบุไว้อย่างชัดเจนว่าต้องมีความรู้ในด้านใดบ้าง  เพื่อผู้เตรียมตัวเข้าสอบจะได้อ่านได้แคบลงและเน้นจุดสำคัญได้ถูกต้อง อีกส่วนนึงคือต้องสำรวจข้อสอบในปีก่อนๆ ว่ามีการออกข้อสอบในเนื้อหาส่วนไหนบ้าง

ฝึกนิสัยการอ่าน

จุดที่สำคัญคือการเริ่มอ่าน ขั้นแรกคือการคิดที่จะอ่าน : ฝึกนิสัยการอ่านให้เป็นเรื่องปกติ สำหรับคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือก็ต้องฝืนตัวเองให้อ่านหนังสือให้ได้ ต้องค่อยๆ ฝึกวันละนิดไปจาก 1 ชั่วโมง เป็น 2 ชั่วโมง และ 3 ชั่วโมง ตามลำดับทำไปสักพักก็จะชินไปเองและอาจจะยังไม่ต้องอ่านลงลึกแค่อ่านผ่านๆให้เป็นนิสัยก่อนอย่างน้อยตื่นขึ้นมาก็ยังได้อ่าน

รู้จักหน่วยงานที่จะสอบให้มากพอ

ควรทำความเข้าเกี่ยวกับหน่วยงานที่สมัครสอบ ข้อมูลเฉพาะของแต่ละหน่วยงานมีความสำคัญควรศึกษาให้ละเอียด เช่น ซื่อเว็บไซต์ ภารกิจหลักขององค์กร อำนาจหน้าที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แนวนโยบาย วิสัยทัศน์ ฯลฯ

การสมัครสอบ

การสมัครมีส่วนสำคัญกับลำดับเรียกบรรจุ : การสมัครสอบก็มีส่วนสำคัญซึ่งทุกคนอาจจะมองข้าวส่วนนี้ไป ความสมัครสอบในวันแรกที่เปิดสอบเพราะเราจะได้ลำดับในการสอบที่ดี หากสอบบรรจุได้และเกิดเหตุการณ์คะแนนของผู้เข้าสอบมีคะแนนเท่ากัน ผู้ที่มีลำดับในการสมัครสอบที่ดีกว่าจะถูกเรียกก่อนผู้ที่ลำดับสมัครสอบน้อยกว่า ซี่งถ้าเรารีบสมัครภายในวันแรกเราจะโอกาสที่ดีกว่าคนที่มาสมัครวันท้ายๆ ในกรณีที่คะแนนเท่ากันซึ่งโอกาสที่คะแนนจะเท่ากันมีค่อนข้างมาก เนื่องจากมีผู้สมัครสอบค่อนข้างเยอะอยู่แล้ว


ร้านหนังสือดอกคูณ

ติดตามเว็บไซต์แนวข้อสอบราชการ อัพเดทเนื้อหาตามประกาศสอบ ครบจบในเล่มเดียว เนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลย