กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศรับสมัครสอบ 184 อัตรา ประจำปี 2564

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศรับสมัครสอบ 184 อัตรา ประจำปี 2564
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศรับสมัครสอบ 184 อัตรา ประจำปี 2564

 

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้สมัครต้องเลือกตำแหน่งและหน่วยงานที่จะสมัคร โดยมีตำแหน่งอัตราว่าง จำนวน 29 สานงาน 184 อัตรา ดังนี้

กลุ่มงานบริการ
– เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา
– เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
– เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
– เจ้าหน้าที่การเกษตร 8 อัตรา
– เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 16 อัตรา
– เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อัตรา
– เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป
– เจ้าพนักงานการเกษตร 1 อัตรา
– ช่างไม้ 1 อัตรา
– ช่างสำรวจ 1 อัตรา
– นายช่างเทคนิค 1 อัตรา
– นายช่างโยธา 1 อัตรา
– นายช่างศิลป์ 1 อัตรา
– นายช่างสำรวจ 5 อัตรา
– พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 2 อัตรา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
– นักวิชาการป่าไม้ 69 อัตรา
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 อัตรา
– เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
– นักวิชาการเกษตร 1 อัตรา
– นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
– นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา
– นักวิชาการเผยแพร่ 2 อัตรา
– นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 25 อัตรา
– นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
– นิติกร 2 อัตรา

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
– นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 21 อัตรา
– วิศวกรโยธา 4 อัตรา
– สถาปนิก 2 อัตรา
– สัตวแพทย์ 6 อัตรา