Posted on

กรมศิลปากร ประกาศรับสมัคร 2563

กรมศิลปากร ประกาศรับสมัคร 2563

กรมศิลปากร ประกาศรับสมัคร 2563

กรมศิลปากร ประกาศรับสมัคร 2563 | เปิดรับสมัครสอบเป็นราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 15 อัตรา รับสมัครทางเว็บไชต์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 24 ธันวาคม 2563 (การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2564)

การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2564 จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก

 1. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
  จํานวน 3  อัตรา
  เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
 2. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  จํานวน 3 อัตรา เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
  อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
 3. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน
  จํานวน 3  อัตรา
 4. เงินเดือน 11,500 – 12,650 ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อการบรรจุและ แต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
 5. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานจดหมายเหตุปฏิบัติงาน
  จํานวน 3  อัตรา
  เงินเดือน 11,500 – 12,650 ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
 6. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน
  จํานวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 11,500 – 12,650 ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
 7. ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
  จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท ทั้งนี้
  อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง)
 8. ตําแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
  1 ตําแหน่ง อัตรา
  เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกรมศิลปากรเรื่อง กําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
กรมศิลปากร ประกาศรับสมัคร 2563
กรมศิลปากร ประกาศรับสมัคร 2563

การสมัครกรมศิลปากร 2563


 • แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมศิลปากร 2563

  แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมศิลปากร 2563

  395.00฿605.00฿
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมศิลปากร 2563

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมศิลปากร 2563

  395.00฿605.00฿
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมศิลปากร 2563

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมศิลปากร 2563

  395.00฿605.00฿
 • แนวข้อสอบ นิติกร กรมศิลปากร 2563

  แนวข้อสอบ นิติกร กรมศิลปากร 2563

  395.00฿605.00฿
 • แนวข้อสอบ พนักงานการเงินและบัญชี กรมศิลปากร 2563

  แนวข้อสอบ พนักงานการเงินและบัญชี กรมศิลปากร 2563

  395.00฿605.00฿